Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaJA też jestem w sieci
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

W poniedziałek 26 września 2011 r.
II Grupa uczestników zakończyła szkolenie
pn. ,,Wykorzystanie Internetu w edukacji".

      W ramach Projektu ,,JA też jestem w sieci" obejmującego kurs komputerowy, udział brała 10-cio osobowa grupa uczestników zamieszkujących Gminę Zabrodzie.
Podczas 48 godzin zajęć uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności m.in. w zakresie:
1. Obsługi komputera: uruchamianie programów, operacje na plikach i folderach, operacje na oknach,
2. Programów biurowych: MS Word, MS Excel
3. World Wide Web: uruchamianie i obsługa przeglądarek internetowych, przechodzenie pomiędzy stronami internetowymi, praca z wyszukiwarkami, portale internetowe, obsługa poczty, wysyłanie poczty, komunikatory internetowe,
4. Obsługa urządzeń przenośnych: urządzenia typu Pendrive itp.

Zajęcia prowadził Pan Mariusz Kosowski - doświadczony, wykwalifikowany wykładowca, wieloletni nauczyciel, cieszący się nieposzlakowaną opinią wśród mieszkańców.
Szkolenie było całkowicie bezpłatne, a uczestnicy w trakcie zajęć zapewniony mieli poczęstunek, materiały dydaktyczne i miłą atmosferę.
Uczestnicy w dniu wczorajszym otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty, potwierdzające zdobytą wiedzę i udział w Projekcie.


Realizatorzy projektu ,,JA też jestem w sieci"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu