Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zielonka, dnia 05.02.2012r.

Informacja dotycząca rozliczenia podatkowego 2012
w związku z wygraną (TABLET) w konkursie wiedzy zorganizowanym
dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Szansa na 6" w roku 2012

      Wygrana w konkursie jest nagrodą rzeczową, a jej wartość przekracza 760 zł, dlatego laureaci zobligowani byli do zapłaty podatku w wysokości 10 % wartości nagrody, aby nagrodę odebrać. (zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o Podatku Dochodowym)
Wygranych opodatkowanych 10-procentowym podatkiem nie łączy się z innymi dochodami i nie wpisuje się w rozliczenie PIT za 2012 r.
Rozliczenia PIT dokonało Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw z siedzibą w Warszawie (04-088), ul. Majdańska 9lok.62 składając do urzędu skarbowego zbiorczą deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8A.
Przychodów z tytułu wygranej nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i nie wlicza się w rozliczenia pitu.

Całość artykułu na stronie http://program.rozliczampit.pl/rozliczenie-podatkowe-2012-a-wygrane-nagrody-jak-uwzglednic-w-pity-2012-program-do-rozliczenia.html


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu