Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinsp. ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy w Zabrodziu


          Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinsp. ds. księgowości budżetowej została zatrudniona Pani Barbara Jezierska zam. Choszczowe

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
          Pani Barbara Jezierska spełniła wszystkie wymagania formalne wynikające z ogłoszenia o naborze. Posiada tytuł magistra ekonomi, ma ukończone studia podyplomowe na wydziale zarządzania oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. W dotychczasowej pracy zajmowała stanowisko samodzielnej księgowej. Wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych na stanowisku podinsp. ds. księgowości budżetowej. Przedstawiona kandydatka daje gwarancje poprawnego wykonywania powierzonych zadań.

Wójt         
Adam Ołdak         

Zabrodzie, dnia 02.03.2007 r.         

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu