Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
Komunikat Prasowy
w sprawie szkód powstałych w uprawach leśnych zakładanych
z udziałem środków Unii Europejskiej

            Tegoroczna susza dotknęła również plantacje leśne założone w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006 w działaniu 5 "Zalesianie gruntów rolnych". Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o uruchomieniu pomocy dla rolników, których plantacje leśne ucierpiały w wyniku suszy. Planowana pomoc dotyczy udostępnienia przez Lasy Państwowe sadzonek do poprawek w uprawach leśnych.
W związku z powyższym zainteresowania rolnicy powinni zgłaszać szkody w uprawach leśnych spowodowane suszą do biur powiatowych ARiMR, w których został złożony wniosek o przyznanie płatności na zalesienie gruntów rolnych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2006 roku.

W zgłoszeniu należy podać:
- Numer producenta rolnego,
- Dane osobowe z adresem korespondencyjnym,
- Nazwę nadleśnictwa, które sporządziło plan zalesienia,
- Powierzchnię zalesienia zawartą w planie zalesienia.

Rolnicy, którzy do dnia 25 października br. nie złożą ww. informacji w biurach powiatowych ARiMR, nie zostaną objęci działaniami związanymi z oszacowaniem strat.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu