Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaIV Bieg Norwidowski

      IV Bieg Norwidowski, który odbył się 25 września, był najliczniejszy pod względem ilości uczestników z pośród wszystkich organizowanych w latach 2008 - 2011. Ścigało się w nim łącznie 206 osób. Największą grupę stanowili uczniowie klas IV - VI (71 osób), najmniejszą zaś dorośli, tylko 16 osób.
Ogółem biegło: 92 dziewcząt / kobiet i 114 chłopców / mężczyzn, w tym trzech niepełnosprawnych wychowanków Domu Pomocy Społecznej Fiszor w Gaju. Najwięcej zawodników było z Dębinek. W biegu uczestniczyło 16 osób spoza gminy Zabrodzie, tj. z Kielc, Łosic, Otwocka, Tłuszcza, Warszawy, Wołomina i Wyszkowa.
     Tegoroczny bieg przeprowadzono na pięciu dystansach na trasie z Głuch (gdzie dokładnie 190 lat temu urodził się wielki poeta, malarz i filozof Cyprian Kamil Norwid) do Dębinek (gdzie Norwid spędził dzieciństwo).
     W kategorii dorosłych najszybsze były studentki z Warszawy: p. Mariola Ślusarczyk (z rekordem trasy 18:29,00) i p. Marta Keller. Wśród mężczyzn triumfował laureat I Biegu Norwidowskiego p. Piotr Oderkiewicz z Dębinek. Tego dnia rekord został więc pobity nie tylko na długodystansowych trasach Berlina i Warszawy, ale również w Dębinkach.
     Po podsumowaniu przebiegu imprezy zostały wręczone nagrody dla finalistów oraz drobne upominki dla najmłodszych biegaczy ufundowane przez sponsorów w tym także Wójta Gminy Zabrodzie. Po zakończeniu biegu pracownice SANEPIDU w Wyszkowie zademonstrowały pokaz udzielania pierwszej pomocy w razie nagłych, nieszczęśliwych wypadków. Impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem wszystkich obecnych przy gorących kiełbaskach i kaszance z grilla.
     Imprezę sponsorowali właściciele miejscowych sklepów z:

 • Lipin: P. Jan Ślendak;
 • Mostówki: P. Włodzimierz Paź;
 • Niegowa: P. Wojciech Gotowiec, P. Edward Kozioł, P. Andrzej Krzeczkowski, P. Zbigniew Paź;
 • Obrębu: P. Małgorzata Giza;
 • Słopska: P. Paweł Kryśkiewicz;
 • Zabrodzia: P. Agnieszka Jakubowska, P. Jerzy Królik,

którzy ofiarowali różne przedmioty na nagrody oraz część napojów i wędlin. Serdecznie im za to dziękujemy.

     Dziękujemy również:

 • Wójtowi Gminy Zabrodzie P. Adamowi Ołdakowi za zaangażowanie się w organizację i przebieg imprezy;
 • Pani lekarz Annie Gołaszewskiej-Warownej i P. Emilii Katner za opiekę medyczną podczas imprezy.
 • Policjantom z posterunku w Zabrodziu i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na trasie biegu;
 • Nauczycielowi wychowania fizycznego w zabrodzkim gimnazjum panu Piotrowi Nidzie za kilkuletni społeczny wkład w przygotowanie i przeprowadzenie biegu.
 • Gospodarzom Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach: państwu Marioli i Adamowi Bogdanowiczom za gościnność i nieodzowną pomoc organizacyjną.
 • Nauczycielom i wychowawcom z lokalnych szkół oraz pozostałym wolontariuszom za pomoc w zorganizowaniu i sprawne przeprowadzenie biegu;
 • Mediom za popularyzację imprezy w swoich publikacjach.


Bieg Norwidowski w gminie Zabrodzie na stałe wpisał się w kalendarz imprez gminnych.
Zapraszamy wszystkich do masowego uczestnictwa w V Biegu Norwidowskim w przyszłym roku. LAUREACI : KATEGORIA I - dzieci w wieku 3 - 6 lat

DZIEWCZĘTA
I miejsce - Ewa Koźlik
II miejsce - Justyna Topolewska
III miejsce - Martyna Urbaniak

CHŁOPCY
I miejsce - Artur Pyśk
II miejsce - Krystian Dębski
III miejsce - Maks Strzelczyk

KATEGORIA II - uczniowie kl. I - III szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA
I miejsce - Magdalena Pakuła
II miejsce - Gabriela Rucińska
III miejsce - Natalia Jezierska

CHŁOPCY
I miejsce - Paweł Połodziuk
II miejsce - Marcin Kryszkiewicz
III miejsce - Daniel Powierża

KATEGORIA III - uczniowie kl. IV - VI szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA
I miejsce - Karolina Rybak
II miejsce - Patrycja Sajnog
III miejsce - Natalia Wójcik

CHŁOPCY
I miejsce - Mateusz Filipowicz
II miejsce - Piotr Topolewski
III miejsce - Mariusz Gut

KATEGORIA IV - gimnazjaliści

DZIEWCZĘTA
I miejsce - Marlena Gajc
II miejsce - Emilia Wójcik

CHŁOPCY
I miejsce - Marcin Kwiatek
II miejsce - Cezary Oderkiewicz
III miejsce - Karol Pakuła

KATEGORIA V - młodzież ponad gimnazjalna i dorośli

KOBIETY
I miejsce - Mariola Ślusarczyk
II miejsce - Marta Keller
III miejsce - Renata Koll

MĘŻCZYŹNI
I miejsce - Piotr Oderkiewicz
II miejsce - Andrzej Sawczenko
III miejsce - Tadeusz Gołębiewski

Kućmierowski Józef


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu