Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaLISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zabrodziu zarządzeniem Wójta Gminy Zabrodzie Nr21/2008 z dnia 26 maja 2008 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego pierwszego etapu naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady, komisja stwierdziła, że warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze spełniła następująca kandydatka:

1. Monika Wrona zam. Zabrodzie

W związku z powyższym w/w kandydatka została zakwalifikowana do kolejnego etapu naboru.
O terminie i miejscu drugiego etapu naboru będziemy informować telefonicznie.

Zabrodzie, 12.06.2008 r.

Przewodnicząca komisji
rekrutacyjnej
Agnieszka Sosnowska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu