Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia przyrodnicze w ramach projektu "Szansa na 6"
w Szkole Podstawowej w Dębinkach

      W maju b.r. uczniowie z S.P. w Dębinkach na zajęciach przyrodniczych w ramach projektu badali właściwości fizykochemiczne wody. Nauka poprzez zabawę w młodego chemika wzbudziła entuzjazm i zainteresowanie. Samodzielne zbadanie m.in. odczynu pH, twardości wody, zawartości fosforanów i azotanów pozwoliło uczniom ocenić stan wody pobranej z miejscowej rzeczki Fiszor.

P. Kaska


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu