Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaD z i e ń     D z i e c k a     2 0 0 7

W dniu 3 czerwca 2007r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach odbył się festyn z okazji DNIA DZIECKA.

Zarówno dzieci jak i dorośli wspólną zabawę rozpoczęli tuż po godzinie 1300, do której zachęcił wszystkich Pan Pomidor. Po powitaniu przez organizatorów i krótkiej informacji dotyczącej przebiegu festynu , scenę zawojowały maluchy. Otóż pierwszym punktem programu był VI Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej pod hasłem WESOŁE NUTKI. Ku uciesze rodziców i pozostałych widzów, dzieciaki z oddziałów zerowych istniejących przy szkołach podstawowych w : Adelinie, Dębinkach, Kicinach i Zabrodziu oraz Publicznego Przedszkola w Adelinie dały pełen popis swych umiejętności.
Następnie widzowie mogli obejrzeć współczesną i humorystyczną zarazem interpretację najpopularniejszych bajek takich jak : "Kopciuszek", "Czerwony Kapturek" oraz "Księżniczka na ziarnku grochu" do scenariusza opracowanego przez P. Andrzeja Romana -Nauczyciela Z.S. im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu Pt. W KRAINIE BAJLANDII . Scenki przygotowali uczniowie PSP w Adelinie, Dębinkach i Zabrodziu.
Potem zaś władanie na scenie przejął Pan Pomidor ze swoją asystentką. Fundując wszystkim dużą porcję śmiechu a dzieciom nie codzienną zabawę.
Dzieci z PSP w Dębinkach dodatkowo zaprezentowały inscenizację O WARSZAWSKIEJ SYRENCE, natomiast uczniowie PSP w Kicinach interpretację wiersza LEŃ - J. Brzechwy i wiersz BRUDAS w formie groteski opracowanej przez P. Marzenę Nyrek.
Dziewczęta z grupy tanecznej HEKATE zaprezentowały dwa układy taneczne: Samby i tańca współczesnego funky i hip-hopu.
Następną porcję śmiechu i wspaniałej zabawy zafundował wszystkim prześmieszny Clown.
To wszystko działo się na scenie a poza nią też było wesoło, bo Panie Pelagia Kaska, Teresa Wójcik i Emilia Nowicka poprowadziły blok sportowo-rekreacyjny a w nim mecz piłki siarkowej Radni kontra mieszkańcy gminy, turniej strzałów do bramki, turniej rzutów do celu, wyścigi w workach , z szarfami na kostkach, z woreczkami na głowie. Konkurencje były tak przemyślane i dobrane, by wszystkie grupy wiekowe miały szansę wziąć w nich udział.
Dodatkowymi atrakcjami były urządzenia lunaparkowe, przejażdżki bryczką fundowane przez P. Jana Ślendaka - Radnego z miejscowości Lipiny, stoiska z darmowymi przysmakami gilowymi i pyszną grochówką przygotowaną przez P. Gierek.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się przygotowana przez PSP w Dębinkach LOTERIA FANTOWA. Mimo niezbyt sprzyjającej aury, wszystkim dopisywały humory a każdy, kto choć na chwilę pojawił się na scenie, lub brał udział w rozgrywkach obdarowany został upominkiem.
Dodać należy, że festyn był bezalkoholowy. Organizatorzy pragną podziękować więc wszystkim ludziom dobrej woli. Głównie całej grupie nauczycieli z PSP w Dębinkach na czele z P. Dyrektor. Jadwigą Teodorczyk, nie tylko za gościnność, ale także za przygotowanie części artystycznej oraz wszelką pomoc i zaangażowanie całej szkoły. Dziękujemy P. Alinie Wójcik, Barbarze Witkowskiej, Marzenie Górczak, Małgorzacie Morka, Krystynie Kur i P. Pelagii Kaska. P. Dyrektor Marii Kaczmarskiej z PSP w Kicinach, Elżbiecie Banasiak i P. Marzenie Nyrek. P. Annie Laskowskiej, Emilii Nowickiej, Elżbiecie Królik z PSP w Adelinie Paniom Katarzynie Bąbol i Justynie Kamińskiej z Publicznego Przedszkola w Adelinie Pani Dyrektor PSP w Zabrodziu Elżbiecie Sosnowskiej oraz P. Wandzie Bartosiewicz, Teresie Wójcik, Alinie Gotowiec i Bogumile Sternik z PSP w Zabrodziu Panu Andrzejowi Roman z Zespołu Szkół w Zabrodziu, Pani Elżbiecie Oleksiak -Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Zabrodziu, P. Janowi Ślendakowi - Radnemu Rady Gminy Pracownikom Urzędu Gminy głównie P. Dariuszowi Nidzie, Kazimierzowi Witek i P. Młynarskiemu, Panu Adamowi Bogdanowiczowi -Dyr. Domu Dziecka w Dębinkach, Pani Marioli Markuszewskiej i Pani Gierek, P. Zdzisławowi Teodorczyk z Dębinek, P. Zdzisławowi Nizińskiemu z Wyszkowa, Pracownikom GCK w Zabrodziu.

Małgorzta Wiśniewska

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu