Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaEDUKACJA PRZEZ RUCH
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw
w dniu 10 lutego 2011 roku
rozpoczęła realizację projektu pn. ,,Edukacja przez ruch".

      Uczestnikami projektu jest 30 osób uczących się, zamieszkujących teren Gminy Zabrodzie.
      Uczniowie podzieleni są na dwie grupy. Każda z grup uczestniczyć będzie w 20 spotkaniach warsztatów tanecznych obejmujących:
- naukę tańca towarzyskiego,
- naukę tańca współczesnego,
- naukę tańca ludowego,
- a także możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym regionu.

      Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów: Studio Tańca Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego.
      W czasie zajęć uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie i drobny poczęstunek.
      Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizatorzy projektu ,,Edukacja przez ruch"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu