Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

      Intensywne opady śniegu, siarczysty mróz oraz silny wiatr stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Gminy Zabrodzie.
      Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i objęcie nadzorem osób samotnych, niepełnosprawnych oraz bezdomnych, które wymagają pomocy.
      Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych (w szczególności kompleksów wielkopowierzchniowych) są zobowiązani zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na ich terenie zgodnie z art. 61 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
      Proszę o dokonanie przeglądu stanu technicznego administrowanych obiektów i usuwania zalegającego na dachu śniegu.
      O każdym przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia proszę informować GZZK.

Kontakt:
/029/ 757 12 28
oc@zabrodzie.pl


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu