Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie informują, że w dniu 19 marca 2010 roku rozpoczęło się szkolenie pn. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami".

      Szkolenie odbywa się w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", który w całości został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      W szkoleniu udział bierze 10-cio osobowa grupa uczestników, którzy są bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących powiat wyszkowski.
      Kurs prowadzony jest przez doświadczonego i wykwalifikowanego trenera, mającego duże doświadczenie zawodowe, realizatora wielu podobnych projektów.
      Szkolenie z ,,Księgowości MSP z kadrami i płacami" obejmuje 120 godzin w zakresie księgowości oraz 32 godziny w zakresie ,,Zasad poruszania się po runku pracy", które zaplanowane jest w kwietniu.
      Uczestnicy szkolenia zapewnione mają stypendium za każdy dzień zajęć, poczęstunek w trakcie odbywających się zajęć, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu