Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSOŁTYS SOŁECTWA LIPINY WYBRANY

      W dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz. 19:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębinkach odbyły się przedterminowe wybory Sołtysa wskutek nagłej śmierci Pani Teresy Świat, dotychczasowej Pani Sołtys.
      Na zebranie licznie przybyli mieszkańcy Lipin. Na 173 osoby uprawnione do głosowania uczestniczyło 61 osób.
      W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania spośród trzech zgłoszonych kandydatek Sołtysem sołectwa LIPINY wybrano Panią Halinę Krawczyk - 35 głosów.
      Gratulacje nowo wybranej Pani Sołtys złożył obecny na zebraniu wójt - Adam Ołdak.
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu