Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga      W dniu 30 grudnia 2014r. radni Gminy Zabrodzie podjęli uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów na terenie gminy Zabrodzie. Zebrania odbędą się w miesiącu styczniu i lutym 2015r. w 22 sołectwach gminy.
Wójt Tadeusz Michalik i Przewodniczący Rady Janusz Marian Pakuła sołtysom, którzy sprawowali funkcję w mijającej kadencji złożyli podziękowania oraz wręczyli upominki.

Sołtysi w latach 2011-2015:
Adelin - Jan Przybysz
Anastazew - Czesław Sosnowski
Basinów - Edward Sołowiej
Choszczowe - Teresa Maniecka
Dębinki - Alina Teodorczyk
Gaj - Renata Tymińska
Głuchy - Andrzej Garbarczyk
Karolinów - Sylwester Młynarski
Kiciny - Leszek Kostrzewa
Lipiny - Monika Bieńkowska
Młynarze - Adam Sykulski
Mościska - Mirosław Ołdak
Mostówka - Janina Sosnowska
Niegów - Teresa Gajc
Obrąb - Tadeusz Kiszel
Podgać - Zbigniew Borowski
Płatków - Antoni Przyczyna
Przykory - Piotr Gajc
Słopsk - Janusz Marian Pakuła
Wysychy - Jadwiga Sokołowska
Zabrodzie - Jan Raniewicz
Zazdrość - Helena Jusińska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu