Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPodziękowanie za zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków

        W dniu 1-listopada 2007r. Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie "BRACTWO ZABRODZKIE " uzyskując zgodę Ks. Kan. Andrzeja Duszy - Proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Niegowie, dokonało zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu niegowskim.
Członkowie stowarzyszenia: P. Borkowska Urszula, P. Krzeczkowski Andrzej, P. Bieńkowski Zdzisław, P. Jakubowski Wiesław, P. Oleksiak Elżbieta, P. Redlicki Arkadiusz, Czajka Jakub, P. Oleksiak Wiesława, P. Garbarczyk Jacek, P. Ślendak Jan, P. Teodorczyk Jadwiga, P. Kućmierowski Józef, P. Kaczmarska Maria, P. Paweł Getka i Wiśniewska Małgorzata, pełniący dyżury w godz. 8:00-17:00 w sumie w trakcie wspomnianej zbiórki zgromadzili do dwóch specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych puszek, środki w wysokości 2.352,43 zł. w związku z tym pragniemy gorąco podziękować Ks. Kan. Andrzejowi Duszy - Proboszczowi Parafii Świętej Trójcy w Niegowie za przychylność i wsparcie naszej akcji, którą z powodzeniem udało nam się przeprowadzić. Jednocześnie swe podziękowania kierujemy do wszystkich kwestujących ale przede wszystkim do ofiarodawców, dzięki którym odrestaurowywanie kolejnych nagrobków stanie się możliwe. Wasza ofiarność to także swego rodzaju potwierdzenie, że podjęte przez nas działania są potrzebne i akceptowane przez środowisko lokalne.

Z wyrazami szacunku i podziękowań
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie
"BRACTWO ZABRODZKIE"


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu