Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaDbamy o wykształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum

      W Gminie Zabrodzie realizowane są projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach których dzieci i młodzież korzysta z dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych - zdobywają wiedzę, umiejętności ale także korzystają z darmowych wyjazdów do kina, teatru, wycieczek edukacyjnych i letnich obozów wakacyjnych.

Projekt ,,Szansa na 6"

Gmina Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt dla 390 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zabrodzie.
Wartość projektu - 2 775 559zł
Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2011r do 30 września 2013r.
W projekcie przewidziano organizację następujących zajęć dodatkowych:

 • języki obce
 • nauki matematyczno-przyrodnicze
 • ICT (komputerowe)
 • przedsiębiorczość

Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione materiały dydaktyczne, a w czasie wszystkich zajęć przewidziany jest drobny poczęstunek.

Projekt ,,Szansa na 6" poza możliwością udziału w wymienionych powyżej zajęciach przewiduje szereg atrakcji dodatkowych:

 • 12 Happeningów, których tematami będą m.in. uzależnienia, patologie, stereotypy, problemy zgłaszane przez rodziców i nauczycieli,
 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik dla 390 osób
 • Wyjazd na giełdę finansową dla 143 osób
 • Tygodniowy obóz z treningiem pamięci dla 150 osób,

Dla najlepszych 80 uczestników zostaną zakupione cenne nagrody rzeczowe - Laptopy!!!


Projekt ,,Szkoła Równych Szans - edycja III"

Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu wspólnie z Gminą Zabrodzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizują projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej pn. ,,Szkoła Równych Szans - edycja III".
Wartość projektu - 101 053zł
Projekt realizowany jest od września 2011r do lipca 2012r.
W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe pozalekcyjne tj.

 • ,,Poznajemy Wielką Brytanię" - 12 godz.
 • ,,Dzieje wynalazków w życiu człowieka" - 30 godz.
 • ,,Zespół muzyki dawnej" - 30 godz.
 • ,,Poznajemy historię naszego regionu" - 30 godz.
 • ,,Piękno wokół nas - przyroda w poezji polskiej" - 30 godz.
 • ,,Napisz to poprawnie" - 30 godz.
 • ,,Czytamy wspólnie" - 60 godz.
 • ,,Polub matematykę" - 50 godz.
 • ,,Myślę po angielsku" - 30 godz.
 • ,,Sięgnij wyżej" - 130 godz.
 • ,,Zrozum, zobacz, zapamiętaj" - 30 godz.
 • ,,To nie jest trudne - odrabiamy prace domowe" - 130 godz.
 • ,,Fotografia oknem na świat" - 20 godz.

Projekt przewiduje również wycieczki dydaktyczne:

 • wycieczka jednodniowa w ramach zajęć ,,Zrozum, zobacz zapamiętaj" dla 45 osób
 • wycieczka jednodniowa do Liwia w ramach zajęć ,,Poznajemy historię" dla 45 osób
 • wycieczka pięciodniowa w ramach zajęć ,,Piękno wokół nas" - dla 45 osób

W ramach projektu zakupiony został sprzęt do prowadzenia zajęć o wartości 9 900zł m.in. tablica interaktywna, projektor. laptop - z programami, aparat fotograficzny oraz pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 6 600zł.


Projekt ,,Szkoła Równych Szans - IV edycja"

Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu i Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu wspólnie z Gminą Zabrodzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej już niebawem rozpocznie realizację kolejnego projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. ,,Szkoła Równych Szans - edycja IV"
Projekt realizowany będzie od kwietnia 2012r do marca 2014r. Wartość projektu:
- Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu - 200 084zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu - 199 660zł

W ramach projektu w Publicznym Gimnazjum prowadzone będą zajęcia dodatkowe pozalekcyjne tj.

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki i języka polskiego - 360 godz.
 • zajęcia w ramach koła języka angielskiego - 240 godz.
 • zajęcia w ramach koła literackiego - 120 godzin
 • zajęcia w ramach koła informatycznego - 20 godz.

Projekt przewiduje również wycieczki dydaktyczne:

 • Pięciodniowa wycieczka w góry - 45 uczestników
 • jednodniowa wycieczka do Centrum Nauki Kopernik - 45 uczestników
 • jednodniowa wycieczka do Białowieży - 45 uczestników
 • jednodniowa wycieczka do Warszawy - 45 uczestników
 • 5 wyjazdów na basen - 135 uczestników
 • 8 wyjazdów do teatrów i kin - 360 uczestników

W ramach projektu w gimnazjum zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia zajęć o wartości 15 000zł m.in. tablica interaktywna, projektor. ekran, laptop - z programami, drukarka, skaner, kopiarka oraz pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 7 460zł.

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu prowadzone będą zajęcia dodatkowe pozalekcyjne tj.

 • koło czytelnicze ,,Spotkanie z książką - 65 godz.
 • warsztaty teatralne ,,Na scenie i za kulisami" - 65 godz.
 • koło plastyczne ,,Szkolna galeria twórczości" - 50 godz.
 • koło małego aktora ,,Mali artyści wielka sztuka" - 65 godz.
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - 65 godz.
 • koło informatyczne ,,Obiektyw" - 50 godz.
 • koło matematyczne ,,Zostań profesjonalnym matematykiem" - 65 godz.
 • koło techniczne ,,Dzieje wynalazków technicznych" - 50 godz.
 • koło przyrodnicze z elementami wiedzy astronomicznej i geograficznej - 65 godz.
 • zajęcia matematyczne ,,Ciekawa matematyka" - 30 godz.
 • Świetlica opiekuńczo - wychowawcza - 100 godz.
 • ,,Odrabianki w szkole" - 100 godz.
 • Opieka psychologiczno - pedagogiczna - 40 godz.

Projekt przewiduje również wycieczki i obozy dydaktyczne:

 • obóz letni w 2012 roku - 40 uczestników
 • obóz letni w 2013 roku - 40 uczestników
 • 6 wycieczek jednodniowych do teatrów warszawskich - 252 uczestników
 • wyjazd do Muzeum Techniki w Warszawie - 42 uczestników
 • wyjazd do Ciechanowca - 42 uczestników
 • wyjazd do Puszczy Kampinowskiej - 42 uczestników
 • Wyjazd do Powsina - 42 uczestników

W ramach projektu w szkole podstawowej zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia zajęć o wartości 10 830zł m.in. tablica interaktywna, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, magnetofony, aparat fotograficzny oraz pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 17 300zł.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu