Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzkoła Równych Szans - II edycja

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu w roku szkolnym 2010/2011 realizowała program ze środków unijnych p/n ,,Szkoła Równych Szans - II edycja". Jest to już druga edycja z naszym udziałem. Realizacja tego programu rozpoczęła się 1 października 2010r. i trwała do 30 czerwca 2011r. Koordynatorem projektu była dyrektor szkoły Elżbieta Sosnowska, która wcześniej z zespołem nauczycieli opracowała działania zgodnie z potrzebami placówki i oczekiwaniami uczniów. Ustalono również koszty realizacji zaplanowanych działań.
Głównym celem tego projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.
Szkoła otrzymała środki finansowe na realizację tego projektu w wysokości 90 165 zł. w tym 3 400 zł. dofinansował organ prowadzący szkołę - Gmina Zabrodzie.
W programie uczestniczyło 163 uczniów w tym 85 chłopców i 78 dziewczynek w wieku 7 - 13 lat.

    Program realizowany był w trzech obszarach:
  1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w kl. I - III i zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. IV - VI
  2. Koła zainteresowań, na których uczniowie utrwalali zdobytą wiedzę a także rozwijali swoje zainteresowania i zdobywali nowe umiejętności. W ramach tego obszaru prowadzone były: koła matematyczne w kl. IV - VI, koło czytelnicze w kl. II - IV, koło przyrodnicze, ekologiczne, teatralne, języka niemieckiego i koło projektu edukacyjnego p/n „Cudze chwalicie swego nie znacie"
  3. W trzecim obszarze odbyły się zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczniów kl. I - III, którzy mają trudności w uczeniu się. Uczniowie biorący udział w tych zajęciach byli objęci doradztwem i opieką psychologiczno - pedagogiczną.

      W ciągu 9 miesięcy zrealizowano 800 godzin dydaktycznych. Do prowadzenia i realizacji zajęć i kół został zakupiony niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne w tym: 2 laptopy wraz z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, przenośny ekran, 2 radiomagnetofony, odtwarzacz DVD, dyktafon, 4 zestawy plansz dydaktycznych, książki do biblioteki szkolnej, w tym wydania albumowe i encyklopedyczne, tablice i akcesoria do prowadzenia zajęć z koła teatralnego, słowniki języka angielskiego i niemieckiego. Łącznie na materiały dydaktyczne, sprzęt i materiały potrzebne do obsługi projektu wydano kwotę 22 020 zł.
Podczas realizacji programu odbyło się 7 wyjazdów edukacyjnych, w tym:

  • 3 wyjazdy do teatrów warszawskich: Bajka, Lalka, i Buffo na przedstawienie ,,Metro"
  • Wycieczka do Muzeum Techniki i Ogrodu Zoologicznego
  • Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
  • Wycieczka do teatru Baj i Parku Łazienkowskiego
  • 5 dniowy obóz językowy w Supraślu, który odbył się w dniach 22 - 26 czerwca 2011r. Podczas tego wyjazdu odbywały się zajęcia w 2 grupach z języka angielskiego i wycieczki : do Augustowa - rejs statkiem po Kanale Augustowskim i jeziorze Wigry, do Białegostoku - rekreacja w Parku Wodnym Tropikana. Uczniowie zapoznali się z kulturą, obyczajami i religią ludzi mieszkających na Podlasiu. Zwiedziły Synagogę Żydowską w Tykocinie, były w cerkwi prawosławnej i klasztorze unitów. Były w meczecie i na cmentarzu w Kruszynianach. Miło i przyjemnie spędziły czas wolny w wiosce indiańskiej.

      W każdym wyjeździe edukacyjnym brało udział 45 uczniów + opiekunowie.
Celem wszystkich zajęć i wyjazdów edukacyjnych było obcowanie z innymi ludźmi, ze sztuką, kulturą i zwiedzanie ciekawych miejsc. Uczniowie mieli okazję do rozwijania pasji i zainteresowań. Wyjazdy wzmagały potrzebę uczenia się przedmiotów przyrodniczo - matematycznych, języków obcych a także uwrażliwienie na piękno i ochronę przyrody. Uczniowie poznali różne formy spędzenia czasu wolnego i uczyły się współżycia w przypadkowej grupie. Wszystkie wyjazdy uczniów i związane z nimi przeżycia długo pozostaną im w pamięci.

Opracowała Elżbieta Sosnowska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu