Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
Zabrodzie, dn.11.01.2007r.

Ogłoszenie

            Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że został opracowany "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla Gminy Zabrodzie".
            Wypełniając obowiązek nałożony przepisem art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1504 z późn. zm.) przedkłada się w/w projekt do publicznego wglądu na okres 21 dni.
            W związku z powyższym informujemy, że w okresie od 12 stycznia 2007r. do 5 lutego 2007r. w godzinach od 800 do 1600 w Urzędzie Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 w pok. Nr 10 można zapoznać się z projektem założeń i zgłosić ewentualne wnioski i uwagi.


Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak

Ogłoszenie umieszczono:
1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu