Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinsp. ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy
w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinsp. ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy została zatrudniona Pani Monika Wrona zam. Zabrodzie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Wrona spełniła wszystkie wymagania formalne wynikające z ogłoszenia o naborze. Posiada tytuł magistra uzyskany na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych na stanowisku podinsp. ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy. Przedstawiona kandydatka daje gwarancje poprawnego wykonywania powierzonych zadań.

Wójt
Adam Ołdak
Zabrodzie, dnia 02.07.2008 r.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu