Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaLISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko podinspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zabrodziu zarządzeniem Wójta Gminy Zabrodzie Nr 4/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego pierwszego etapu naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy, komisja stwierdziła, że warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze spełnili następujący kandydaci:

  1. Leszek Liśkiewicz zam. Somianka,
  2. Konrad Daniel Skała zam. Olszanka,
  3. Tomasz Wójcik zam. Zazdrość,
  4. Krzysztof Jezierski zam. Dębinki

W związku z powyższym w/w kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminie i miejscu drugiego etapu naboru będziemy informować telefonicznie.

Zabrodzie, 13.03.2008 r.

Przewodnicząca komisji
rekrutacyjnej        
Agnieszka Sosnowska  


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu