Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie, 09.07.2012r.

O G Ł O S Z E N I E

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje właścicieli, zarządców i dzierżawców nieruchomości, że w okresie od 18 do 28 lipca 2012 roku pracownicy firmy INWESTBUD z Warszawy na zlecenie Gminy Zabrodzie na terenie całej Gminy będą odbierać materiały zawierające azbest /eternit /. Dotyczy to właścicieli nieruchomości którzy zgłosili do Urzędu Gminy, że posiadają takie materiały do odbioru. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odpowiednie przygotowanie eternitu tj. ułożenie na palecie w miejscu umożliwiającym załadunek na samochód dostawczy.
Konkretny termin odbioru w poszczególnych sołectwach będzie podawany przez pracowników tej firmy poprzez sołtysów, obwieszczenia lub telefonicznie. Przypominamy, że materiały te będą odbierane nieodpłatnie.
Sprawę prowadzi: Jan Korybczak tel. 29 7571233

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu