Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Rozpoczęto realizację kolejnego projektu, w całości sfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Sukces zawodowy Twoim celem" obejmującego uczestnictwo osób bezrobotnych w bezpłatnych szkoleniu pn. Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5t.
Zajęcia rozpoczęła pierwsza 10-cio osobowa grupa.
     Dodatkowo obowiązkowymi modułami szkolenia są : ,,Doradztwo zawodowe" - indywidualnie dla każdego uczestnika, które odbyły się 21 i 22 grudnia 2009r oraz ,,Zasady poruszania się po rynku pracy", które prowadzone były przez 4 dni w ciągu 8-miu godzin lekcyjnych.
Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów.
     Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z poszukiwaniem zatrudnienia, przygotowaniem swojej oferty CV, pisanie listu motywacyjnego itp.

Uczestnikom zapewniamy:
- poczęstunek w trakcie zajęć
- ubezpieczenie
- stypendium
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu