Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      W dniu 23 listopada 2010 roku IV grupa uczestników rozpoczęła bezpłatne szkolenie pn. ,,Prawa jazdy kat. C".
      Szkole nie odbywa się w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Szkolenie realizowane jest dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatu wyszkowskiego.
      Kurs wzbogacony jest o dodatkowe zajęcia z ,,Zasad poruszania się po rynku pracy" trwające 32 godziny,a także Doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika indywidualnie.
      Wykładowcami są osoby wykwalifikowane, doświadczone, kompetentne, uczestniczące w podobnych projektach finansowanych ze środków unijnych.
      Wszyscy uczestnicy szkolenia zapewnione mają stypendium za uczestnictwo, dojazd z domu do miejsca szkolenia, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, a także materiały promocyjne i dydaktyczne.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu