Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKrok ku nowym technologiom
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 18 czerwca 2012 roku rozpoczęły się zajęcia komputerowe
w ramach projektu ,,Krok ku nowym technologiom"
dla II grupy uczestników.

      Projekt przewiduje udział uczestników Gminy Zabrodzie oraz wszystkich mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne a program zajęć obejmuję naukę w zakresie m.in.:
- Internetu,
- konta e-mail,
- e-podpis,
- usługi finansowej (konta, lokaty itp.)
- portalu e-PUAP,
- usługi podatkowej (PIT),
- portalu społecznościowego,
- kupna / sprzedaży,
- rynku pracy.


Realizatorzy projektu ,,Krok ku nowym technologiom"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu