Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaNadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kicinach

      W dniu 31 maja 2007 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kicinach odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Brzechwy. Podczas uroczystości został poświęcony sztandar szkoły.
      Ceremonię zapoczątkowała Msza Święta w kościele pw. NMP Królowej Pokoju w Kicinach sprawowana przez proboszcza tutejszej parafii ks. Tadeusza Jabłeckiego w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli.Na Mszy został poświęcony sztandar szkoły ufundowany przez mieszkańców wsi: Anastazew, Podgać, Basinów, Płatków, Kiciny, Karolinów i Obrąb, Radny Gminy Zabrodzie oraz Radę Pedagogiczną Szkoły.
      Po zakończeniu Mszy Świętej zgromadzeni przeszli do budynku szkolnego, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości. W pierwszej części Przewodniczący Rady Gminy Zabrodzie pan Andrzej Krzeczkowski odczytał akt nadania szkole imienia Jana Brzechwy. Następnie poczet sztandarowy złożony z rodziców przekazał sztandar dyrektorowi szkoły oraz przedstawicielom rady pedagogicznej. Po prezentacji sztandaru uczniowie złożyli ślubowanie, po czym sztandar został przekazany uczniom wytypowanym do pocztu sztandarowego. W dalszej części nastąpiły przemówienia dostojnych gości.
      Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Zabrodzie pan Andrzej Krzeczkowski, następnie głos zabrał Wójt Gminy Zabrodzie Adam Ołdak. W imieniu Starosty Powiatu Wyszkowskiego głos zabrała pani Anna Dopadko. Podczas uroczystości gościliśmy pana Ryszarda Święcha - przedstawiciela Marszałka Sejmu Jarosława Kalinowskiego. Asystent Marszałka Ryszard Święch gratulował wyboru patrona oraz złożył podziękowania i życzenia na ręce Dyrektora Szkoły. Następnie głos zabrali: przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Górka oraz dyrektorzy szkół z Gminy Zabrodzie. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Kicinach podziękowała zaproszonym gościom za przybycie oraz za otrzymane prezenty. Podziękowania otrzymali również fundatorzy sztandaru oraz sponsorzy. Następnie dokonano wyprowadzenia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Kicinach, po czym prowadzący zapowiedział część artystyczną pt. Witajcie w naszej bajce wykonywaną przez uczniów tej szkoły. Po części oficjalnej Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich gości do zwiedzania szkoły, po czym zebrani udali się na poczęstunek. Zaproszeni goście uznali, że program uroczystości zatytułowanej Jan Brzechwa - poeta dziecięcej radości był bardzo bogaty jak na tak małą szkołę.

M. K.
       

   

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu