Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga01.02.2006

WÓJT GMINY ZABRODZIE
OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY
PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zabrodzie gm. Zabrodzie

        Zgodnie ze zmianami w Miejscowym Ogólnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabrodzie przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi bytowe oraz budownictwo mieszkaniowe (obiekt wielofunkcyjny wraz z podjazdami i parkingiem - pomieszczenia dla Banku, Poczty, Ośrodka Zdrowia, Posterunku Policji, lokale usługowe).

        Działka Nr 311 położona w m. Zabrodzie KW-OS1W/0047113/3, u zbiegu ulic Szkolnej
i Wł.St. Reymonta o pow. 5.900 m2, dostępne pełne uzbrojenie w media komunalne (gaz, wodociąg, sieć kanalizacyjna).
        Cena wywoławcza wynosi 117.742,00 zł.


        Przetarg odbędzie się w dniu 2006.03.09 o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zabrodzie pokój Nr 8 (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11.775,00 zł, na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu
Nr konta 31 8931 0003 0300 2293 2019 0006 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju Nr 10 na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 2006.03.06 ( w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu). Postąpienie będzie wynosiło 1177 zł. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę lub przez współmałżonka od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
        Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu, udzielają pracownicy Urzędu Gminy, pokój Nr 10 tel. 0-29 757 12 28.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu