Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaMAM TALENT!
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Zabrodzie wraz
z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt
,,Mam talent"!
      Projekt obejmuje udział w bezpłatnych zajęciach teatralnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Zabrodzie pt. "Wiejskie spotkania z teatrem" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Zajęcia prowadzone są przez Pawła Strymińskiego - aktora teatru Roma. Uczestnicy poprzez działalność teatralną rozwijają swoją wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie, a także piękną, poprawną mowę. Rozwijają także pamięć wzrokowo-słuchową. Zanim każdy wystąpi na scenie musi nauczyć się swoich kwestii na pamięć, często długich i trudnych. Poprzez wielokrotne czytanie i powtarzanie tekstów doskonalona jest pamięć wzrokowo-słuchowa, a następnie łączenie jej z koordynacją ruchową na scenie. W efekcie następuje poprawa komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

      Obecnie nasi ,,Przyszli aktorzy" opracowują scenografie pt. ,,W cudownym świecie musicali", by w efekcie końcowym wystąpić przed szerszą publicznością.


Realizatorzy projektu ,,Mam talent"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu