Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaMAM TALENT!
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Zabrodzie wraz
z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw zakończyła realizację projektu
,,Mam talent"!

      W dniu 10 września 2011 roku o godz.12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu dzieci i młodzież uczestnicząca w szkoleniu ,,Wiejskie spotkania z teatrem" zaprezentowała widowisko pt. ,,W cudownym świecie musicali".
      Uczestnicy pod okiem specjalisty - Pawła Strymińskiego - aktora teatru Roma opracowali scenariusz, wybrali muzykę, efekty dźwiękowe, rozwinęli swoją wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie, a także piękną, poprawną mowę.
      Przyszli aktorzy zaprezentowali fragmenty trzech słynnych musicali: ,,Koty"; ,,Taniec Wampirów" oraz ,,Grease".
      Widownia wszystkich nagrodziła gromkimi brawami, dziękując za pełne humoru i radości widowisko teatralne!


Realizatorzy projektu ,,Mam talent"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu