Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaV rocznica nadania imienia i sztandaru PSP im. C.K.Norwida w Dębinkach

      19 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach odbyła się uroczystość upamiętniająca piątą rocznice nadania szkole imienia i sztandaru. Uroczystość przebiegła w bardzo doniosłym nastroju, rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu.
      Dyrektor szkoły Jadwiga Teodorczyk powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Zabrodzie - Adama Ołdaka, Sekretarza Gminy - Panią Agnieszkę Sosnowską oraz radnych z obwodu.
      W swoim przemówieniu odniosła się do wydarzeń sprzed pięciu lat tj. 17 maja 2005r., kiedy to jak wówczas pisano "Norwid wrócił do Dębinek". Stawiając swego patrona jako przykład podążania ku mądrości, jako pisarza, który słowem wychowywał ludzi do dojrzałości dziejowej i do zadań jako twórcy historii. Cyprian Kamil Norwid spędził dzieciństwo w Dębinkach, tu powstały jego pierwsze utwory. Kochał wieś, dom rodzinny w Głuchach, traktował go jako azyl wolności. Chlubił się swoim szlacheckim pochodzeniem. Zabiegał o należny szacunek dla chłopa jako warunku pełnego rozwoju kultury polskiej. Nadzwyczaj dbał o swoją niezależność, ale naraził się tym współczesnym i dlatego "Jako samotny orzeł wzlatywał". Doceniając oryginalność wielkiego narodowego geniusza głęboko interesujemy się jego osobą, akcentując jego prawdę "Słowo, które nic nie czyni, a czyn co nic nie mówi - równa się czczość".
W bieżącym roku szkolnym odbył się konkurs "Tworzę jak Norwid", przeprowadzony w trzech kategoriach: plastycznej, recytatorskiej i poezji śpiewanej. Laureaci konkursu reprezentowali bardzo wysoki poziom, uświetnili swymi występami część artystyczną. Na zakończenie uroczystości wręczono im nagrody i dyplomy.

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu