Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Warsztaty dla rodziców

      Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w ramach projektu ,,Edukacja od dziecka" przygotowały ,,Warsztaty dla rodziców".
      W warsztatach biorą udział rodzice 25-ciu przedszkolaków uczęszczających do przedszkola funkcjonującego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie, które finansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Zajęcia zaplanowane są na 4 spotkania trwające po 4 godziny każde, w godzinach popołudniowych na terenie szkoły w Adelinie.
      Warsztaty prowadzone są prze wykwalifikowanego wykładowcę, specjalizującego się w wychowaniu pedagogicznym i psychologicznym.
      Tematyka zajęć związana jest z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej, rozwojem dziecka, wychowawczą funkcją rodziny, zapobieganiem dysfunkcyjnym zachowaniom dzieci i wiele innych.
      Podczas zajęć dla rodziców został przewidziany poczęstunek.


Realizatorzy projektu ,,Edukacja od dziecka"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu