Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Lider Projektu Gmina Zabrodzie
wraz z Partnerem Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw
informują, że został
zakończony bezpłatny kurs języka angielskiego

      W dniu 17 lutego 2010r. w Gminie Zabrodzie, dwie 12-sto osobowe grupy zakończyły kurs pt. Angielski od podstaw, który zorganizowany został w ramach projektu ,,Krok ku Europie".
      Projekt był w całości sfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Zajęcia prowadził wykwalifikowany wykładowca, któremu uczestnicy na zakończenie złożyli serdeczne podziękowania za cierpliwość, zaangażowanie i wkład włożony w prowadzenie zajęć.
      Wszyscy biorący udział w projekcie otrzymali pomoce dydaktyczne, a także poczęstunek w trakcie odbywających się zajęć.
      W ankiecie podsumowującej projekt uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili zarówno organizację kursu, jak również zdobyte umiejętności. Deklarują chęć uczestnictwa w kolejnych kursach i szkoleniach.
      Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w kursie, zaświadczenia przedstawiające zakres zdobytej wiedzy oraz drobny upominek.
      ,,Krok ku Europie", jest piątym zakończonym projektem realizowanym przez Gminę Zabrodzie z myślą o swoich mieszkańcach.
W trakcie realizacji są 4 projekty, a kolejne 4 czekają na rozpoczęcie.
      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy uzyskania pozytywnego wyniku kończącego szkolenie.Realizatorzy projektu ,,Krok ku Europie"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu