Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga



















KLUB MŁODEGO PRZYRODNIKA

      Przez cały rok szkolny 2013/2014 w publicznej Szkole im. ks., Henryka Nowackiego w Adelinie przeprowadzane są zajęcia kółka przyrodniczego pt. ,,Klub Młodego Przyrodnika". W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie, zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych.
Program koła przyrodniczego opiera się na zagadnieniach związanych z biologią, geografią i przyrodą. W ramach koła przyrodniczego za promowano m. in. opiekę nad szkolnymi kwiatami i akwarium.
Głównym celem zajęć Klubu Młodego Przyrodnika jest między innymi: wyrabianie nawyku obserwowania przyrody, kształtowanie właściwej postawy ekologicznej i prozdrowotnej, rozwijanie zainteresowań uczniów zjawiskami z życia codziennego.
Uczniowie zapoznają się z nauką poprzez rozwijanie własnych zainteresowań, umiejętnie korzystają z różnych źródeł informacji, poznają role ekologii, zagrożeń dla środowiska, znaczenia recyklingu.
Opiekunem koła jest Pani Halina Sobczak

U.D.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu