Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      W dniu 17 maja 2010 roku rozpoczęło się szkolenie ,,Techniki sprzedaży" - prowadzone będą przez 8 dni w ciągu 60h. Zajęcia odbywają się w ramach bezpłatnego szkolenia pn. ,,Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5t", realizowanego w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego uczestnictwo osób bezrobotnych z powiatu wyszkowskiego.
      Szkolenie odbywa się w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu, prowadzone jest przez doświadczonego, kompetentnego i wykwalifikowanego wykładowcę.
      Uczestnicy zajęć nabędą wiedzę w zakresie prawidłowych relacji miedzy Klientem a Firmą poprzez właściwe komunikowania się. Szkolenie uczy także poszczególnych etapów prawidłowej sprzedaży, potrzeb klienta, współpracy i finalizowaniu umów.
      Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach zapewnione mają stypendium za uczestnictwo, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, a także materiały dydaktyczne.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu