Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Gmina Zabrodzie realizuje projekt

,,KIERUNEK KWALIFIKACJE"

Podnieś swoje kwalifkacje i zdobądź prawo jazdy kat. C

Mieszkańcom Gminy Zabrodzie oferujemy możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym kursie na ,,Prawo jazdy kat. C", czyli:
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin zajęć praktycznych
- indywidualne spotkania z instruktorem

Uczestnikami projektu mogą być:
- osoby dorosłe zamieszkujące obszar wiejski w Gminie Zabrodzie będące rolnikami lub ich domownikami.


Wszystkich chętnych zapraszamy,
ilość miejsc ograniczona !!!
(decyduje również kolejność zgłoszeń)Więcej informacji o projekcie:

Urząd Gminy w Zabrodziu
ul. Wł. Stanisława Reymonta 51
07-230 Zabrodzie
Tel. 29 757-12-28
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw
ul. Poniatowskiego 109
05-220 Zielonka
Tel. 22 771-81-89

Do pobrania:
Karta zgłoszenia

Plakat


Warsztaty aktywizujące9.03.2010r.

    W ramach bezpłatnego szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kat. C, z projektu ,,KIERUNEK KWALIFIKACJE", w całości finansowanego przez Unię Europejską, dodatkowo dla uczestników kursu - 10 dorosłych osób (rolników lub ich domowników) zamieszkujących na obszarze Gminy...


Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. C18.02.2010r.

    W dniu 15 lutego 2010 o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie organizacyjne rozpoczynające bezpłatny kurs prawa jazdy kat. C w ramach projektu ,,Kierunek kwalifikacje" finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego uczestnictwo w...


Kierunek kwalifikacje19.01.2010r.

    Gmina Zabrodzie przystępuje do realizacji projektu pn. ,,KIERUNEK KWALIFIKACJE" i ogłasza nabór kandydatów do uczestnictwa w bezpłatnym kursie prawa jazdy kat. C.
    Kurs przeznaczony jest dla 10 osób dorosłych (rolników lub ich domowników) zamieszkujących na obszarze Gminy Zabrodzie, które są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności...
Realizatorzy projektu ,,Kierunek kwalifikacje"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu