Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaInwestycje gminne

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Zabrodzie
w okresie styczeń - sierpień 2010r


 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów - etap II
  Koszt inwestycji w 2010r wyniósł 690 tys. zł.
  Inwestycja ma przyznane dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości netto inwestycji.


 • Przebudowa drogi powiatowej Niegów - Zabrodzie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Zazdrość i Zabrodzie
  Koszt inwestycji wynosi ok. 680 tys. zł.
  Gmina otrzyma zwrot kosztów zagospodarowania centrum wsi Zazdrość i Zabrodzie w wysokości 75% wartości netto inwestycji z funduszy Unii Europejskiej w ramach Lokalnej Grupy Działania ,,Równina Wołomińska" oraz 10 tys. zł dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.


 • Plac zabaw w miejscowości Zabrodzie (rejon kompleksu sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012")
  Koszt inwestycji wynosi ok. 20 tys. zł.


 • Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie - Dębinki
  Koszt inwestycji wynosi ok. 1 mln 168 tys. zł.
  Gmina otrzyma 568 tys. zł dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 10 tys. zł dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego.


 • Zagospodarowanie centrum wsi Głuchy
  Koszt inwestycji wynosi ok. 300 tys. zł.
  Gmina otrzyma dotację w wysokości 75% wartości inwestycji netto tj. ok. 180 tys. zł z funduszy Unii Europejskiej.


 • Przebudowa drogi powiatowej Adelin - Obrąb.
  Koszt inwestycji wynosi ok. 200 tys. zł
  Inwestycja Starostwa Powiatowego, Gmina udzieliła dotacji w wysokości 55 tys. zł.


 • Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym w Zabrodziu
  Koszt inwestycji ok. 32 tys. zł.


Inwestycje w trakcie realizacji

 • Budowa drogi powiatowej Niegów - Młynarze.
  Koszt inwestycji wynosi ok. 870 tys. zł.
  Inwestycja Starostwa Powiatowego, Gmina udzieliła dotacji w wys. 300 tys. zł. Inwestycja na etapie - po podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji.

 • Zakup ciągnika z beczkowozem asenizacyjnym oraz przyczepą.
  Inwestycja na etapie postępowanie przetargowego.
  Przewidywany koszt inwestycji wynosi 250 tys. zł.
  Gmina ma przyznane dofinansowanie w wysokości 123 tys. zł z funduszy Unii Europejskiej.

 • Przebudowa drogi gminnej Anastazew - Podgać.
  Koszt inwestycji wynosi ok. 350 tys. zł.
  Gmina otrzyma 57 tys. zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz 4 tys. zł dotacji z budżetu Gminy Wyszków.

 • Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku.
  Koszt inwestycji 580 tys. zł.
  Gmina otrzyma 434 tys. zł dotacji tj.
  - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 143 tys. zł
  - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 150 tys. zł
  - z Związku Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych - 150 tys.
  Inwestycja na etapie - po podpisaniu umowy z dostawcą.
  Termin dostawy - październik.

 • Projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Młynarze.
  Koszt projektu wynosi ok. 130 tys. zł.

 • Rozbudowa i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu - etap I.
  Koszt inwestycji wynosi ok. 890 tys. zł.
  Gmina otrzyma ok. 440 tys. zł dotacji z funduszy Unii Europejskiej.
  Termin zakończenia inwestycji - listopad br.


      W 2010r Gmina ogłosi postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrodzie, Zazdrość Niegów - etap III (dokończenie) oraz budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Adelin (rejon stacji PKP Grzegorzewo) oraz dla miejscowości Przykory, Obrąb i Karolinów na które ma przyznane środki z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości netto inwestycji.

      Łączny koszt zrealizowanych inwestycji bądź będących w trakcie realizacji na terenie gminy Zabrodzie w okresie styczeń - sierpień 2010. wynosi ponad 6 mln zł.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu