Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga

Zabrodzie, 17.02.2006r.

Nr 7624/05/06

ZAWIADOMIENIE

      Na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 KPA zawiadamia się, że w Referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Zabrodzie w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej z przyłączami w miejscowościach Zabrodzie - Zazdrość - Niegów."

      Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i złożyć ewentualne uwagi i zastrzeżenia w referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 pok. Nr 10 tel. 757 12 28 w 36 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w terminie od dnia 20 lutego 2006r. do dnia 10 marca 2006r.

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Zabrodzie
  2. Sołtys wsi Zazdrość.
  3. Sołtys wsi Niegów.
  4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
  5. Strona internetowa Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Zabrodzie        
inż. Marek Gołaszewski        


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu