Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaXI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Zabrodzie 2008

      W dniu 17-stycznia o godz.1000 w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbył się XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Zabrodzie 2008. Po uroczystym powitaniu i otwarciu dokonanym przez P. Wójta Gminy inż. Adama Ołdaka odbyły się przesłuchania konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych: Kat. A (kl. 0-III) i Kat. B (kl. IV-VI) , w których wzięło udział 24 wykonawców, zaprezentowali oni 17 utworów. Ponadto poza konkursem wystąpiły uczennice Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu - laureatki szkolnego przeglądu oraz wychowankowie DPS Gaj-Fiszor w krótkim, ale bardzo ciekawym programie.
W przygotowanie uczniów zaangażowało się 14 nauczycieli i opiekunów.
Tegoroczny dobór repertuaru był zróżnicowany, jedynie kolęda "Lulajże Jezuniu" wykonywana była dwukrotnie przez reprezentantów różnych szkół. Jest to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych utworów. Niemalże wszyscy wykonawcy korzystali z podkładu muzycznego bądź też akompaniamentu instrumentalnego.
Jury w składzie: Ks. Kan. Andrzej Dusza - Proboszcz Parafii Niegów, P. Elżbieta Oleksiak - Dyr. Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu, P. Anna Topolewska, P. Andrzej Krzeczkowski oraz P. Wacław Sternik - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie stosując kryteria:
- czystość wykonania
- aranżacja
- dobór repertuaru
- ogólny wyraz artystyczny
wyłoniło laureatów tegorocznego przeglądu i tak:

w Kat. A
I miejsce zajęła Małgorzata Wrzaszczak - ucz. kl. I PSP im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu, za utwór pt."Oj maluśki, maluśki ..." przygotowany pod kierunkiem P. Agnieszki Powierża
II miejsce - Pamela Perzanowska - ucz. kl. III PSP. im. Jana Brzechwy w Kicinach, która zaśpiewała kolędę pt. "Lulajże Jezuniu" opracowaną pod kierunkiem P. Haliny Sobczak
III miejsce - Kinga Kostrzewa - ucz. kl. II PSP im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie również za utwór "Lulajże Jezuniu" przygotowany pod kierunkiem P. Anny Laskowskiej

w Kat. B
I miejsce wyśpiewał Mateusz Szymaniak - ucz.kl. V PSP im. Cypriana Kamila Norwida w Dębinkach za utwór "Bosy pastuszek" , opiekunem Mateusza jest P. Alina Wójcik
II miejsce za kolędę "Maleńka miłość" otrzymała Natalia Kwiatek, ucz. kl. V PSP im. Jana Brzechwy w Kicinach, przygotowanej pod kierunkiem P. Dobrzyny Kwiatek.
III miejsce natomiast zajęły ucz. kl. V PSP im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu : Marlena Gajc, Klaudia Paź, Judyta Potaś, Daria Oleksiak - przygotowane przez P. Halinę Podleś

Wszyscy występujący otrzymali drobne upominki oraz dyplomy, laureaci natomiast dodatkowo nagrody książkowe a najmłodsza uczestniczka przeglądu Klaudia Dana z Oddziału "0" przy PSP w Zabrodziu otrzymała lalkę w podzięce za odwagę oraz dziecięcą szczerość. Ten upominek przyznano poza werdyktem Jury.
Na zakończenie wszyscy laureaci oraz opiekunowie i wychowawcy, pozując do wspólnej fotografii odśpiewali kolędę "Bóg się rodzi".
 
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu