Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wrzesień, październik 2012r.

     W zajęciach z przedsiębiorczości w roku 2012/2013 bierze udział 48 uczniów z kl. V A, V B i VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu.
    Na początku zajęć uczniowie rozwiązali test, który miał za zadanie sprawdzić poziom ich wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Program zajęć zawiera m.in. autoprezentację, komunikację interpersonalną, podstawowe zagadnienia z zakresu gospodarki, funkcjonowanie banków, przedsiębiorstw, Giełdy Papierów Wartościowych, działalność i zadania państwa i gminy, aktywne poszukiwanie pracy, sporządzanie podstawowych dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o pracę.
Podczas wrześniowych i październikowych zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest autoprezentacja i jakie jej elementy są najważniejsze. Sporządzili swoje wizytówki, w których opisali siebie, swoje cechy charakteru i zainteresowania a także dokonali ich prezentacji na forum klasy. Uczestnicy i uczestniczki zajęć poznali również czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna oraz bariery występujące w komunikacji. Pracując w grupach dokonywali inscenizacji oraz sporządzali rysunki obrazujące gesty i postawy komunikacji niewerbalnej. Pracę i naukę ułatwiają materiały i pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała w ramach projektu ,,Szansa na 6" takie jak filmy edukacyjne, programy komputerowe oraz książki . Na każdych zajęciach uczniowie otrzymują słodki poczęstunek.
Dorota Sosnowska


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu