Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     PLAN URZĘDU GMINY


P A R T E R

Nr
pokoju
Stanowisko pracy
9Ewidencja ludności, Kadry
10Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa, Budownictwo, Drogownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje, Zamówienia Publiczne, Gospodarka Ziemią
11Urząd Stanu Cywilnego, Dowody osobiste
12Rolnictwo, Leśnictwo, Gospodarka Wodna, Działalność Gospodarcza, Obrona Cywilna, Sprawy Wojskowe i Sprawy P. Pożarowe
13Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
14Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Informatyk, s.wojskowe, pełnomocnik ds.informacji niejawnych
15Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
16Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik
17Kasa
Posterunek Policji
(wejście od parkingu)


I   P I Ę T R O

Nr
pokoju
Stanowisko pracy
1Sekretariat,
Obsługa Rady Gminy
2Wójt Gminy
4Księgowość podatkowa, Wymiar i Zobowiązania Pieniężne
5Sekretarz Gminy
Radca Prawny
6Zastępca Głównego Księgowego Budżetu
7Skarbnik Gminy,
Księgowość Budżetowa
8Sala konferencyjna

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu