Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga

Wybory samorządowe - wyniki ponownego głosowania26.11.2006

Wyniki głosowania na WÓJTA GMINY ZABRODZIE dnia 26.11.2006r.

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Nazwisko ImięLiczba głosów
Kozioł Edward Józef     761
Ołdak Adam1436
Więcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na wójta Ołdak Adam zgłoszony przez KW Nasza Przyszłość-Zabrodzie.

Do pobrania:
-> Protokół wyborów Wójta Gminy Zabrodzie


Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej16.11.2006

UCHWAŁA Nr 5/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu
z dnia 15 listopada 2006r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
WÓJTA GMINY ZABRODZIEUCHWAŁA Nr 6/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu
z dnia 16 listopada 2006r.
w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania


Wybory samorządowe13.11.2006

Wyniki głosowania na WÓJTA GMINY ZABRODZIE

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Nazwisko ImięLiczba głosów
Gołaszewski Marek705
Kozioł Edward Józef     736
Ołdak Adam1197
Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów dla wyboru wójta. Do wyboru w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Do pobrania:
-> Protokół wyborów do Rady Gminy Zabrodzie


Obwieszczenie oraz Uchwała23.10.2006

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZABRODZIU
z dnia 23 października 2006 roku.

oraz

UCHWAŁA NR 3/2006
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ZABRODZIU
z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 12.11.2006 roku


Obwieszczenie oraz Uchwała19.10.2006

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZABRODZIU
z dnia 19 października 2006 roku.

oraz

UCHWAŁA NR 2/2006
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ZABRODZIU
z dnia 19 października 2006 r.


Uchwała GKW w Zabrodziu18.10.2006

Uchwała Nr 1/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu
z dnia 18 października 2006 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. ...


Państwowa Komisja Wyborcza 

Więcej informacji nt. wyborów można wyczytać na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Odnośniki poniżej:
-> Strona internetowa PKW
-> Geografia Wyborcza gminy Zabrodzie na stronach PKW
-> Wykaz Komitetów z terenu gminy Zabrodzie


INFORMACJA16.10.2006

                Informuję, że losowanie do składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. odbędzie się dnia 18-tego października 2006r. o godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy I piętro.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Dąbrowska Wiesława


Ogłoszenie9.10.2006

          Informuję, że termin składania zgłoszeń kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych upływa z dniem 13.10.2006 r. do godz. 1600.
Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Zabrodzie pokój Nr 5 (piętro).

Wójt Gminy Zabrodzie
inż. Marek Gołaszewski


Informacja2.10.2006

            Uchwała Nr 1/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu dnia 2 października 2006r. w sprawie ukonstytuowania się Gminnej Komisji Wyborczej ...


Informacja 

            Informacja o składzie osobowym GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Zabrodziu oraz o pełnionych dyżurów na czas wyborów ...


Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie20.09.2006r.

            Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów w dniu 12 listopada 2006r ...


Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie19.09.2006r.

            Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów w dniu 12 listopada 2006r ...


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu