Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN KONKURSU
,,NIE BIORĘ"

  Cele konkursu:
 1. zachęcenie uczestników i uczestniczki oraz ich rodziców do prowadzenia zdrowego trybu życia
 2. uświadomienie uczestników i uczestniczek oraz ich rodzicom jaki wpływ narkotyki mają na zdrowie i życie człowieka
 3. przeciwdziałanie rozwojowi chorób spowodowanych zażywaniem narkotyków
 4. zachęcenie uczestników i uczestniczek do aktywności prospołecznej

Adresaci konkursu:
Młodzież (chłopcy i dziewczynki) wieku od 13-16 lat, będące uczestnikami i uczestniczkami projektu ,,Szansa na 6" uczące się w Gimnazjum w Zabrodziu.

Zasady uczestnictwa:
Konkurs ma za zadanie uwrażliwić dzieci, a pośrednio również ich rodziców na złe skutki zażywania narkotyków poprzez wykonanie przez nie prac plastycznych pod hasłem ,,NIĘ BIORĘ". Prace powinny być wykonane w formie PLAKATU.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 10.02.2012 w sekretariacie Gimnazjum.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac w oparciu o cele konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz estetykę prac.

Komisja wybierze 3 najlepsze prace, które otrzymają cenne nagrody!!!!
oraz 3 wyróżnienia

Zwycięskie prace i prace wyróżnione zostaną wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury.

Rozstrzygniecie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie sie 14 lutego 2012r. podczas happeningu zorganizowanego w projekcie ,,Szansa na 6" pod hasłem ,,NIE BIORĘ"

  Informacja o konkursie:
 • tablice ogłoszeń w szkołach podstawowych z terenu Gminy Zabrodzie
 • dyrektorzy szkół podstawowych
 • strona internetowa Gminy Zabrodzie www.zabrodzie.pl w zakładce dotyczącej projektu ,,Szansa na 6"
 • telefonicznie pod numerem:
       29 757 19 64 Gmina Zabrodzie
       22 771 81 89 Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu