Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaLISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko podinspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu


Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zaborodziu zarządzeniem Wójta Gminy Zabrodzie Nr 10/2007 z dnia 02 kwietnia 2007 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego pierwszego etapu naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy, komisja stwierdziła, że warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze spełnił następujący kandydat :

1. Sebastian Sędek zam. Wyszków,

W związku z powyższym w/w kandydat został zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru.

Przewodnicząca komisji
        rekrutacyjnej
Agnieszka Sosnowska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu