Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE
GMINY ZABRODZIE

    Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że na terenie Gminy Zabrodzie realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3-Rozwój lokalny, Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji) oraz z budżetu państwa pod nazwą:

,,Wzrost konkurencyjności Gminy Zabrodzie
w oparciu o modernizację i rozbudowę infrastruktury
wydobywania i uzdatniania wody"

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ,,ABT" BADORA I SPÓŁKA s.j.
z siedzibą: 42-200 Częstochowa, ul. Bór 143/157

Wartość projektu:1 978 246,86 zł
Dofinansowanie:  
ZPORR 34,38% 680 121,27 zł
Budżet państwa 10%197 824,69 zł
Wkład Gminy 55,62%       1 100 300,90 zł

Zakończenie robót do dnia: 15 czerwiec 2007r.

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu