Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


      Dobiegła końca realizacja projektu pn. ,,NOWY KIERUNEK"

Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw zorganizowała bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B

W kursie wzięło udział 16 mieszkańców Gminy Zabrodzie.

Uczestnicy w ramach projektu mieli zapewniony bezpłatny dojazd na zajęcia teoretyczne, materiały szkoleniowe, badania lekarskie oraz opłacony egzamin.

Projekt był w 100 % finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizatorzy projektu ,,Nowy kierunek"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu