Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaI N F O R M A C J A
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
z jednoczesnym wymeldowaniem

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.
W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz „Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące", a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowania.
Powyższa zmiana ułatwi Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między urzędami.
Zachęcamy do korzystania z tej nowej i uproszczonej formy czynności meldunkowej.

Zastępca Wójta Gminy
/-/ Agnieszka Sosnowska-> Dowiedz się więcej ! <-


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu