Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Gmina Zabrodzie
oraz
Partner - Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw


      W ramach bezpłatnego szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kat. C, z projektu ,,KIERUNEK KWALIFIKACJE", w całości finansowanego przez Unię Europejską, dodatkowo dla uczestników kursu - 10 dorosłych osób (rolników lub ich domowników) zamieszkujących na obszarze Gminy Zabrodzie, 8 marca 2010r odbyły się ,,Warsztaty aktywizujące", podczas 12 godzin zajęć uczestnicy otrzymają wiedzę nt. aktywnego poruszanie się na rynku pracy oraz wskazówki jak dobrze reprezentować siebie z wykorzystaniem m.in. komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zajęcia te prowadzone są przez doświadczonego i profesjonalnego wykładowcę.
      Uczestnicy otrzymali niezbędne pomoce dydaktyczne, a także zapewniony mają drobny poczęstunek w trakcie trwania zajęć.Realizatorzy projektu ,,Kierunek kwalifikacje"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu