Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     Archiwum wiadomości gminnych
     2007 rokKampania "Niebieski tydzień"4.12.2007r.

W dniach 10-14 grudnia 2007 roku Mazowiecka Policja wraz z lokalnymi samorządami i instytucjami społecznymi organizuje KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ pod nazwą ,"Niebieski Tydzień"...


Zaproszenie na sesję23.11.2007r.

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 29.11.2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.


Informacja Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego14.11.2007r.

Informacja dla mieszkańców zagrożonych powodzią
z terenu sołectw:
Młynarze i Słopsk...


Nabór na wolne stanowisko   Aktualizacja!23.11.2007r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko
samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych...


Podziękowanie za zbiórkę...12.11.2007r.

      W dniu 1-listopada 2007r. Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie "BRACTWO ZABRODZKIE " uzyskując zgodę Ks. Kan. Andrzeja Duszy - Proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Niegowie, dokonało zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu niegowskim...


Zaproszenie na sesję08.11.2007r.

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 15.11.2007r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.


Święto Niepodległości06.10.2007r.

Wójt, Rada Gminy Zabrodzie
oraz Proboszcz Parafii Niegów
zapraszają na uroczystość obchodów

Ś W I Ę T A     N I E P O D L E G Ł O Ś C I

w dniu 11-listopada 2007r.


n@utobus06.11.2007r.


n@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy
9-10 listopada 2007r. w godz. 10:00-18:00
przy Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu


Informacja o wynikach naboru25.10.2007r.

     Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko insp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy został zatrudniony Pan Marek Kalinowski ...


Ogłoszenie23.10.2007r.

      Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Zabrodzie Uchwały Nr X/55/07 z dnia 11.10.2007r o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie obejmującego obszar całej gminy.
      Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium.
      Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Zabrodzie ul. Władysława Stanisława Reymonta 51 07-230 Zabrodzie w terminie do dnia 2007.12.31.
      Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy, mapę ewidencyjną w skali 1:5000 a w przypadku działki leśnej- opis taksacyjny lasu.

Wójt Gminy
Adam Ołdak


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 

W tym miejscu znajdą Państwo informacje, obwieszczenia oraz ogłoszenia dotyczące wyborów do Sejmu RP oraz Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.


Złote Gody17.10.2007r.

W dniu 6-października 2007r. swoje ZŁOTE GODY obchodzili ci, którzy już pół wieku są razem. W związku z tym Wójt Gminy Zabrodzie, Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminne Centrum Kultury zaprosiły...


Nabór pracowników16.10.2007r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu


Zaproszenie5.10.2007r.

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 11.10.2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.


Złote Gody1.10.2007r.

Wójt Gminy Zabrodzie, Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminne Centrum Kultury w dniu 06 października 2007 r. organizują dla par z długoletnim stażem małżeńskim i ich rodzin uroczystość jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego...


Nabór na wolne stanowisko24.09.2007r.

Urząd Gminy w Zabrodziu ogłasza nabór na wolne stanowisko
inspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy...


Bezpłatne badania profilaktyczne21.09.2007r.

Zapraszamy mieszkańców na BEZPŁATNE badania profilaktyczne, które odbędą się w Publicznym Gimnazjum w Zabrodziu w dniu 13 października 2007 r.

Zakres badań obejmuje:
- Profilaktykę raka piersi (mammografia)
- Profilaktykę cukrzycy
- Profilaktykę chorób układu krążenia
- Profilaktykę nowotworów stercza (rak prostaty)


Program pomocy dzieciom niepełnosprawnym19.09.2007r.

      Gmina Zabrodzie informuje, że przystąpiła do programu pomocy w nauce dzieciom niepełnosprawnym w obszarze A pt. "Uczeń na wsi" w ramach środków pozyskanych z PFRON.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie muszą złożyć wniosek...


Święto Kukurydzy12.09.2007r.

      W dniu 07 września 2007 roku na terenie gospodarstwa Tadeusza i Małgorzaty po raz piąty odbyło się Gminne Święto Kukurydzy. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy Pan Adam Ołdak oraz Rada Gminy Zabrodzie na czele z wiceprzewodniczącym Panem Krzysztofem Laskowskim...


Ogłoszenie10.09.2007r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu poszukuje chętnych osób do odbycia stażu, bądź przygotowania zawodowego w charakterze pracownika biurowego w Urzędzie Gminy w Zabrodziu.
Zainteresowane osoby bezrobotne z wykształceniem minimum średnim proszone są o zgłoszenie się do Urzędu - pokój nr 5 lub tel. (029) 757 19 64.

Wójt                
Adam Ołdak            


Informacja o wynikach naboru06.09.2007r.

      Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko insp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - w wymiarze 1/2 etatu - został zatrudniony...


Ogłoszenie04.09.2007r.

        Informuję mieszkańców gminy Zabrodzie prowadzących gospodarstwa rolne, że z dniem 30 września 2007r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego...


Spotkanie ws. miejsc pracy dla niepełnosprawnych04.09.2007r.

Informujemy, że 10 września 2007r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatu ul. Al. Róż 2 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Społecznego EKON (prowadzonego przez Stowarzyszenie Niepiełnosprawni dla Środowiska EKON) w sprawie tworzenia zielonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Święto Kukurydzy30.08.2007r.

Rada Gminy Zabrodzie
Wójt Gminy Zabrodzie
Zapraszają na

ŚWIĘTO KUKURYDZY

7 września 2007r. (piątek) godz. 1500


Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody30.08.2007r.

W dniu 22 sierpnia 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Niegowie.
Honorowym gościem uroczystości był Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Obecni byli także Starosta Powiatu Wyszkowskiego...


III Przegląd Piosenki Religijnej29.08.2007r.

W Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu już po raz trzeci odbył się Przegląd Piosenki Religijnej. Jak co roku zgromadził tych ...


Zaproszenie24.08.2007r.

Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 30.08.2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.


Nabór na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego17.08.2007r.

Aby dowiedzieć się więcej kilknij TUTAJ


OGŁOSZENIE31.07.2007r.

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że został przedłużony termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do "O" ,kl. I, II, III oraz zakupu stroju jednolitego do szkoły podstawowej i gimnazjum. Wnioski należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Zabrodziu do 6 sierpnia 2007 roku.
Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00 złotych.

  Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczanie o dochodach,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • bezrobotni - zaświadczanie z własnego urzędu pracy;
 • rolnicy - kserokopie nakazów podatkowych;
 • emeryci, renciści - odcinek emerytury, renty;
 • prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą - oświadczenie o dochodzie (załącznik nr 1) oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego;
 • oświadczenie o braku innych dochodów.
Wniosek do pobrania

Nabór na wolne stanowisko27.07.2007r.

URZĄD GMINY W ZABRODZIU ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego...


OGŁOSZENIE20.07.2007r.

          Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje, że w dniu 24.07.2007r. w godz. od 8:00 do 16:00 w związku z przebudową drogi krajowej S-8 Warszawa - Białystok oraz koniecznością przebudowy sieci wodociągowej w rejonie drogi krajowej zostanie wstrzymana dostawa wody z sieci wodociągowej w miejscowościach: Niegów, Zazdrość, Zabrodzie, Mostówka, Adelin, Choszczowe, Mościska i Gaj.
          Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wójt Gminy Zabrodzie           
inż. Adam Ołdak             


III Przegląd Piosenki Religijnej - zapisy16.07.2007r.

W dniu 24 sierpnia odbędzie się III Przegląd Piosenki Religijnej zainicjowany przez lokalną grupę MY MŁODZI. Chętnych do udziału w przeglądzie prosimy o zgłaszanie się...


  

Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu
zaprasza dzieci na bezpłatne warsztaty plastyczne, które prowadzone beda w dniach od 30 lipca do 10 sierpnia 2007r. w godz. 10.00 - 14.00.

Zapisy przyjmowane są do dnia 27 lipca w siedzibie GCK, osobiscie lub telefonicznie (0-29) 757-12-54.
Liczba miejsc ograniczona


  

Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu
                    zaprasza

na przedstawienie teatralne bajki
pt. "O dwóch takich co ukradli księżyc"

spektakl w wykonaniu aktorów grupy teatralnej ART-RE z Krakowa, odbędzie się w dniu 19 lipca 2007r. o godz. 16.00
Wstęp bezpłatny
Gorąco zapraszamy


Zakończone inwestycje16.07.2007r.

  W maju, czerwcu i lipcu 2007r. na terenie Gminy Zabrodzie zostały zakończone trzy ważne inwestycje:
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościech Głuchy, Wysychy, Dębinki gmina Zabrodzie
 • Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Niegów
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj-Zazdrość gmina Zabrodzie

Obwieszczenie o rozprawie22.06.2007r.

W dniu 26 lipca 2007 roku o godz. 17-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na czasowym ustawieniu wytwórni mas bitumicznych...


INFORMACJA12.07.2007r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział Świadczeń Rodzinnych) informuje, że od 23 lipca 2007r. będą przyjmowane wnioski do zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2007/2008.
 


INFORMACJA09.07.2007r.

      W pokoju 21 budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy ul. Al. Róż 2, w terminie od 29.06.2007r. do 18.07.2007r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczący modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali oraz zaktualizowane użytki gruntowe.
Prosimy o zapoznanie się z projektem.
Zmiany zawarte w projekcie będą miały odzwierciedlenie w wymiarze podatku


Relacja z festynu03.07.2007r.

Zapraszamy do przeczytania artykułu oraz obejrzenia zdjęć z Festynu Rodzinnego, który odbył się w Kicinach 1 lipca 2007r.


Zaproszenie22.06.2007r.

VIII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28.06.2007r. o godz.1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie...FESTYN22.06.2007r.

ZAPRASZAMY NA
FESTYN RODZINNY
V TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABRODZIE


Niedziela 1 lipca 2007r.Dzień Dziecka w Gaju12.06.2007r.

W dniu 26 maja 2007 roku mieszkańcy miejscowości Gaj uroczyście obchodzili Dzień Dziecka. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu mieszkańców, a przede wszystkim Pani Natalii Ciepielewskiej - Sołtysa miejscowości Gaj przygotowano dla dzieci zabawy, konkursy z cennymi...Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kicinach11.06.2007r.

W dniu 31 maja 2007 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kicinach odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Brzechwy. Podczas uroczystości został poświęcony sztandar szkoły...Dzień Dziecka 2007 - relacja06.06.2007r.

W dniu 3 czerwca 2007r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach odbył się festyn z okazji DNIA DZIECKA.
Zarówno dzieci jak i dorośli wspólną...Nabór ławników5.06.2007r.

Powołując się na przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy w Zabrodziu o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów następującej liczby ławników...Zaproszenie na obchody Dnia Dziecka29.05.2007r.

Wójt oraz Rada Gminy Zabrodzie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dębinkach
Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu

zapraszają na festyn
który odbedzie się przy P.S.P. w Dębinkach,
wspólną zabawę zaczynamy 3 czerwca o godz. 1300Święto Patrona w Gimnazjum w Zabrodziu29.05.2007r.

24 maja 2007r. Gimnazjum w Zabrodziu obchodziło już po raz szósty Święto Patrona Szkoły.
Na Mszy Świętej celebrowanej przez księdza Andrzeja Duszę uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście modlili się w intencji rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego...Zaproszenie25.05.2007r.

VII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29.05.2007r. o godz.1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie...Ogłoszenie04.05.2007r.

Wyniki naboru na stanowisko podinsp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu...Zawiadomienie25.04.2007r.

Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje rolników - hodowców koni z terenu Gminy, że opis koni i źrebiąt w celu uzyskania paszportu odbędzie się...Ogłoszenie19.04.2007r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w ZabrodziuZaproszenie18.04.2007r.

Zapraszamy na VI sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się
w dniu 26 kwietnia 2007 o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu ...Nabór na wolne stanowisko3.04.2007r.

Urząd Gminy w Zabrodziu ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy.

Do pobrania:
1. Ogoszenie o naborze
2. kwestionariusz osobowy,
3. oświadczenie o niekaralności
4. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowychŻyczenia Wielkanocne03.04.2007r.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei
i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”


życzą                          

  Przewodniczący Rady
Andrzej Krzeczkowski
Wójt
Adam Ołdak
 oraz Radni wraz z pracownikami UrzęduZaproszenie19.03.2007r.

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 22 marca 2007 ...Zaproszenie14.03.2007r.

W dniu 17 marca 2007 roku (sobota) o godz. 18:00 w Urzędzie Gminy w Zabrodziu odbędzie się spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu RP Jarosławem Kalinowskim.

Zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszam.

Wójt                  
/-/ Adam Ołdak            Informacja o wyniku naboru14.03.2007r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinsp. ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu...Ogłoszenie12.03.2007r.

Informuję mieszkańców gminy Zabrodzie, prowadzących gospodarstwa rolne, że z dniem 30 marca 2007r. (piątek) upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego...Nabór na stanowisko05.03.2007r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady

w Urzędzie Gminy w ZabrodziuWybory sołtysów Gminy Zabrodzie02.03.2007r.

W dniu 28 lutego 2007 roku zakończyły się wybory sołtysów w Gminie Zabrodzie trwające od 9 lutego br.
Na 22 sołectwa w Gminie, zmiany sołtysów nastąpiły w 8 wsiach.
Wykaz sołtysów Gminy Zabrodzie ...Informacja o wynikach naboru02.03.2007r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinsp. ds. księgowości budżetowej

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinsp. ds. księgowości budżetowej została zatrudniona Pani Barbara Jezierska zam. ChoszczoweOgłoszenie1.03.2007r.

Gminny Ośrodek Społecznej w Zabrodziu poszukuje osoby do pracy polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania podopiecznych,
w wymiarze 7 godzin dziennie.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 029-757-12-62
lub w siedzibie tutejszego Ośrodka w godz.9:00 - 14:00

 


Nabór na wolne stanowisko15.02.2007r.

URZĄD GMINY W ZABRODZIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi radyNabór na wolne stanowiska pracy7.02.2007r.

Informuję, iż ogłoszony Konkurs na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego został unieważniony.
Osoby składające oferty konkursowe zostaną powiadomione odrębnym pismem.

Wójt                
/-/ Adam Ołdak        

 


Zaproszenie na sesję Rady Gminy Zabrodzie1.02.2007r.

Z A P R O S Z E N I E
na IV sesję Rady Gminy Zabrodzie
,
która odbędzie się w dniu 08 lutego 2007 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w ZabrodziuA P E L
do mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią
29.01.2007r.

Gminny Zespół Reagowania w Zabrodziu apeluje do mieszkańców wsi z terenów zagrożonych powodzią tj. Młynarzy i Słopska o przygotowanie się do ochrony siebie, swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi.
Na podstawie prowadzonych obserwacji ...Ogłoszenie Gminy Zabrodzie29.01.2007r.

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że na terenie Gminy Zabrodzie realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3-Rozwój lokalny, Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji) oraz z budżetu państwa

,,Wzrost konkurencyjności Gminy Zabrodzie w oparciu o modernizację i rozbudowę infrastruktury wydobywania i uzdatniania wody"Wywóz nieczystości16.01.2007r.

            Urząd Gminy w Zabrodziu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku zawarcia umowy z uprawnioną firmą na odbiór i wywóz stałych odpadów komunalnych. Dotychczas takie umowy zawarło...Ogłoszenie11.01.2007r.

            Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że został opracowany "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla Gminy Zabrodzie"...Nabór na wolne stanowisko pracy09.01.2007r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
podinsp. ds. Księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w ZabrodziuStowarzyszenie „BRACTWO ZABRODZKIE03.01.2007r.

        W roku ubiegłym z inicjatywy P. Józefa Kućmierowskiego, wieloletniego nauczyciela naszych szkół, powstał zamysł powołania do życia Stowarzyszenia „BRACTWO ZABRODZKIE”. Dlatego też pragniemy zainteresować tą propozycją jak największe grono ludzi dorosłych, mieszkańców okolicy, którym na sercu leży rozwój naszej gminy. Pragniemy przede wszystkim integrować środowisko, wspierać inicjatywy: gospodarcze, społeczne, kulturalno-oświatowe, pobudzać do działań i wspólnie je realizować ...


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu