Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaNiepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu w dniu 23 września 2013 r. zorganizował w sali komputerowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu szkolenie ph.: „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne". Autorem i realizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera "NIE-GRZECZNE DZIECI".
      W części teoretycznej prowadząca - pani Ilona Rzemieniuk przedstawiła charakterystykę zespołów autystycznych, omówiła deficyty, które za sobą niosą i wynikające z nich problemy, na jakie napotykają dzieci, młodzież i dorośli z ASD (spektrum autyzmu). Omówiono również zaburzenia wtórne i współwystępujące oraz postawy jakie występują w zaburzeniach autystycznych.
      W części warsztatowej osoby biorące udział w szkoleniu mogły doświadczyć bycia osobą autystyczną i trudności, na jakie napotykają one w życiu codziennym.
      W części praktycznej udzielono wskazówek dotyczących organizacji dnia, nauki samodzielności i przygotowywania narzędzi pracy dla osób z autyzmem oraz nauki umiejętności społecznych, dostosowania metod i form pracy do możliwości psychofizycznych osób z ASD, a także włączania w zajęcia grupowe i organizacji otoczenia osób z ASD.
      W szkoleniu wzięło udział 25 osób - specjalistów, rodziców, pracowników jednostek samorządowych, ośrodków pomocy społecznej i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.
      Szkolenie finansowane było przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu