Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

"W POSZUKIWANIU SZTUKI"

Gmina Zabrodzie i Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw rozpoczęli realizację kolejnego projektu pod nazwą ,,W poszukiwaniu sztuki" obejmującego uczestnictwo:
- w bezpłatnych zajęciach Muzycznych.
Utworzono dwie 10-cio osobowe grupy. Jedna grupa uczęszcza na zajęcia nauki gry na flecie, a druga na naukę gry na gitarze.
- w bezpłatnych zajęciach Plastycznych - ,,Sztuka w kolorach",
Zajęcia rozpoczęła pierwsza 10-cio osobowa grupa.

    Wszyscy będą uczęszczać na zajęcia dwa razy w tygodniu we wtorki i w czwartki w godzinach popołudniowych po jednej godzinie.
    Uczestnikami są dzieci w wieku 10-15 lat zamieszkujące teren Gminy Zabrodzie, zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.
    Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, wieloletnich nauczycieli.
    Projekt, w którym uczestniczą dzieci w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Obecnie trwa jeszcze nabór na II grupę uczestników zajęć plastycznych. Wszystkie zainteresowane dzieci w wieku 8-15 lat zapraszamy!
Realizatorzy projektu ,,W poszukiwaniu sztuki"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu