Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaŚwietlica środowiskowa - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

      ,,Świetlica środowiskowa - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" to kolejny projekt realizowany w ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ze środków POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach, którego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2010r. prowadzono różnorodne działania skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

      W ramach przewidzianych projektem działań zrealizowano: 26 stałych ( 3-godzinnych) zajęć ogólnorozwojowych i sportowo - rekreacyjnych. Trzy rajdy rowerowe: 13 czerwca po wschodniej części gminy: Zabrodzie - Adelin - Mościska - Przykory - Obrąb - Płatków - Basinów - Podgać - Anastazew - Choszczowe - Zabrodzie, 27 czerwca po zachodniej części gminy: Zabrodzie - Zazdrość - Gaj - Młynarze - Słopsk - Niegów - Głuchy - Wysychy - Dębinki - Lipiny - Zabrodzie, 11 lipca trasą: Niegów - Słopsk - Marianów - Ślężan - Ludwinów - Józefów - Kuligów. Efektem, czego było opracowanie 2 zeszytów tematycznych, będących próbą identyfikacji ciekawych przyrodniczo i historyczno - kulturowych miejsc naszej okolicy, opisanych w opracowaniach pt. ,,Zabrodzie - Bociania Gmina" oraz ,,Niegowskie krzyże i kapliczki".
      Zajęcia ogólno-rozwojowe obejmowały elementy biblioterapii, muzyki, gier i zabaw ruchowych, ale przede wszystkim plastyki. Ich uwieńczeniem były konkursy podsumowane pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
      Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszyły się zajęcia sportowo - rekreacyjne realizowane na miejscowym boisku ORLIK. Prócz typowych i znanych dyscyplin sportu dzieci i młodzież miały okazję zapoznać się ze: sztukami walki i samoobrony, łucznictwem, strzelectwem oraz zmodyfikowanym futbolem amerykańskim. Pozyskane w tych dziedzinach umiejętności można było później sprawdzić włączając się w szereg zabaw i konkursów sprawnościowych świetnie się przy tym bawiąc.
      Dla urozmaicenia i poszerzenia gamy form świetlicy środowiskowej w czerwcu, uczestnicy projektu mieli możliwość wyjazdu na pływalnię, a w sierpniu do kina CINEMA CITY Arkadia na film ,,SHREK Forever". Wszystkie realizowane działania były bezpłatne a ich formy były prowadzone w taki sposób by nikomu nie ograniczać możliwości skorzystania. W sumie z projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Gminy Zabrodzie BRACTWO ZABRODZKIE skorzystało łącznie 159 beneficjentów z 14 miejscowości gminy: Adelin, Basinów, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Kiciny, Lipiny, Mostówka, Niegów, Podgać, Słopsk, Zabrodzie i Zazdrość.
      Projekt został w całości sfinansowany ze środków pozyskanych przez Gminę Zabrodzie w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

MW


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu