Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Razem z Nowym Rokiem Szkolnym 2012/2013 niebawem rozpoczną się kolejne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zabrodzie

     Okres realizacji projektu ,,Szansa na 6" trwa od 1 listopada 2011 r. do 30 września 2013r.

    Celem projektu jest:
  • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich,
  • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu nauki języków obcych, ICT, nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości,
  • wzrost świadomości z korzyści płynących z edukacji

Uczestnicy projektu mają zapewnioną także specjalistyczną opiekę pedagogiczno - psychologiczną.
Jak przekonali się niektórzy podczas rozpoczęcia roku, warto uczyć się i brać udział w konkursach w ramach projektu ,,Szansa na 6", gdyż przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody…


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu